Trosopplæring

Trosopplæring, tema og forkynnelse i 24 Hours Festival

Hver 24 Hours festival har et tema for festivalen. Det meste av det som skjer på scena og i forkynnelsen er knyttet opp mot dette temaet, og vi ønsker å formidler det til deltakerne på mange ulike og kreative måter. Vi håper at du som festivaldeltaker vil huske i alle fall én setning om teamet når du kommer hjem, og kanskje klarer du til og med å huske det helt til neste år!

Vi i 24 Hours forbereder ett tema for hvert skoleår, og gjennomfører dette på alle festivalene det året, med enkelte unntak. På denne måten kan vi lage og levere et solid opplegg som vi vet fungerer!

 

Her er oversikt over de planlagte temaene for de neste skoleårene:

2017 – 2018 : FISK – Om at FELLESKAP er viktig, at Jesus er INNMARI OMSORGSFULL, at Gud er STOR, og at det er helt ok å være en KONTRAST.
2018 – 2019 : NON STOP – Om at Gud er trofast og at hans godhet, kjærlighet og tilgivelse aldri stopper.
2019 – 2020 : GRATIS – Om at kjærlighet og nåde og andre gode gaver fra Gud er GRATIS.
2020 – 2021 : GJETEREN – Om at Jesus er Gjeteren som vil passe på og være venn med nettopp deg, og at du kan få følge etter Jesus.

 

Mer om tema og om 24 Hours som trosopplæring

Vi tror at 24 Hours er trosopplæring i aller høyeste grad, og at det kan være en del av menighetens trosopplæringstilbud for den aktuelle alderen. Vi har utarbeidet er dokument som forteller hvorfor vi mener 24 Hours er trosopplæring og hvordan vi har lagt opp festivalen for at barna skal få opplæring i kristen tro gjennom arrangementet. Her finner du også mer informasjon om planlagte temaer, bibeltekster, innhold og liknende.

I vår informasjonspakke finner du mer om temaet, forkynnelsen og trosopplæringen.

24 festival

24 Hours festival gir barn og unge en unik opplevelse av livsglede, satt i en ramme av aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordringer, der Jesus blir et naturlig midtpunkt.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • 24festival@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48