Medlemskap

 

Medlemskap i Skjærgårds LIVE lokallag

En rekke av våre 24 Hours festivaler arrangeres av lokale Skjærgårds LIVE lag i samarbeid med lokale menigheter.

Når du melder deg på og betaler deltakeravgift for en av disse festivalene, vil du samtidig bli meldt inn i Skjærgårds LIVE og medlemskontingent på kr 100,- vil være inkludert i betalingen. Medlemskontingenten gjelder for inneværende år i Skjærgårds LIVE lokallaget som arrangerer festivalen. Dersom du blir nytt medlem etter 1. juli gjelder medlemskontingenten i to år, dvs for inneværende og påfølgende år.

Hvorfor bli medlem?

  • Den lokale arrangøren får statlige midler som brukes til å gjøre festivalen bedre
  • Det blir lettere for andre lokale miljøer/menigheter å arrangere 24 Hours Festival eller andre arrangementer for barn og unge
  • Flere får mulighet til å delta på 24 Hours Festival

DET KOSTER DEG INGENTING EKSTRA, MEN HJELPER FESTIVALARRANGØREN MYE!

Når medlemskapet går mot slutten får du tilsendt en giro fra Skjærgårds LIVE med tilbud om fornyelse av medlemskapet. Det er selvfølgelig helt valgfritt om du ønsker å betale og fortsette å være medlem! Dersom du ikke ønsker å være medlem lenger kan du helt enkelt bare la være å betale fakturaen.

Utmelding?
Dersom du ønsker å melde deg ut før kontingenten utløper eller ikke ønsker å bli medlem i det hele tatt, kan du gi beskjed om dette ved påmelding til din lokale festival eller ta kontakt med din lokale festivalarrangør.

Takk!
Takk for at du er medlem og er med og støtter din lokale festivalarrangør i å lage spennende og betydningsfulle festivaler!

Mer informasjon?
Ta kontakt med din lokale festivalarrangør
Eller send mail til post(at)sglive.no.
Eller besøk oss på: www.sglive.no.

24 festival

24 Hours festival gir barn og unge en unik opplevelse av livsglede, satt i en ramme av aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordringer, der Jesus blir et naturlig midtpunkt.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårdsgospel
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • 24festival@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48