Medlemskap

 

Medlemskap i Skjærgårds LIVE lokallag

En rekke av våre 24 Hours festivaler arrangeres av lokale Skjærgårds LIVE lag i samarbeid med lokale menigheter.

Når du melder deg på og betaler deltakeravgift for en av disse festivalene, kan du samtidig bli meldt inn i Skjærgårds LIVE og kr 100,- av din betaling vil da være betaling av medlemskontingent. Du betaler ikke noe mer selv om du blir medlem, for medlemskapet gir deg nemlig rabatt på arrangementet. Medlemskontingenten gjelder medlemskap i Skjærgårds LIVE lokallaget som arrangerer festivalen og gjelder kalenderåret den blir betalt. Hvis du blir nytt medlem etter 1. juli gjelder medlemskontingenten for inneværende og neste år. Hvis du betaler kontingent etter 1. juli og allerede har gyldig medlemskap for inneværende år gjelder kontingenten for neste år.

Medlemskapet er frivillig og uforpliktende, koster ingenting ekstra, men hjelper masse!

Hvorfor bli medlem?

  • Den lokale arrangøren får statlige midler som brukes til å gjøre festivalen bedre og billigere for deltakerne
  • Det blir lettere for andre lokale miljøer/menigheter å arrangere 24 Hours Festival eller andre arrangementer for barn og unge
  • Flere får mulighet til å delta på 24 Hours Festival

DET KOSTER DEG INGENTING EKSTRA, MEN HJELPER FESTIVALARRANGØREN MYE!

Når medlemskapet går mot slutten får du tilsendt en giro fra Skjærgårds LIVE med tilbud om fornyelse av medlemskapet. Det er selvfølgelig helt valgfritt om du ønsker å betale og fortsette å være medlem! Dersom du ikke ønsker å være medlem lenger kan du helt enkelt bare la være å betale fakturaen.

Når du blir medlem gir du Skjærgårds LIVE tilgang til å oppbevare og behandle dine personopplysninger slik at du får tilbud om medlemsfordeler og er med i grunnlaget for beregning av støtte til organisasjonen og lokallaget.

Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer dine oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister og sender deg informasjon om medlemskapet og medlemsfordeler i tråd med Sg LIVE’s personvernerklæring (sglive.no/personvern). Skjærgårds LIVE vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

For mer informasjon om medlemskapet, se sglive.no/medlem.

Utmelding?
Dersom du ønsker å melde deg ut før kontingenten utløper eller ikke ønsker å bli medlem i det hele tatt, kan du gi beskjed til din lokale festivalarrangør/lokallag.

Takk!
Takk for at du er medlem og er med og støtter din lokale festivalarrangør i å lage spennende og betydningsfulle festivaler!

Mer informasjon?
Ta kontakt med din lokale festivalarrangør
Eller send mail til post(at)sglive.no.
Eller besøk oss på: www.sglive.no.

24 festival

24 Hours festival gir barn og unge en unik opplevelse av livsglede, satt i en ramme av aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordringer, der Jesus blir et naturlig midtpunkt.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • 24festival@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48